Print

Међународни семинар Инвазивне врсте
Tooltip

Dates:
Mon 08.07 - Thu 11.07.2013     
Place:
Београд, Хотел Престиж
Address:
Булевар Војводе Мишића 24
Web Site:
http://www.izbis.com/aktuelno.html

Међународни семинар
„Актуелне листе инвазивних биљака Балкана са
EPPO тренингом за процес приоризације инвазивних биљака„
8 - 11. јул 2013
хотел  Престиж, Београд

Семинар се одржава у организацији Института за заштиту биља и животну средину из Београда а у сарадњи са Управом за заштиту биља Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и Европском и Медитеранском Организацијом за заштиту биља (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO).   
Рад на семинару планиран је у 2 целине и то:


I Први дан - 08.07.2013.год

II Други, трећи и четврти дан – 9 - 11. 07. 2013. год

Тренинг и пратећа предавања одржаће:
Ms. Sara Brunel, senior officer EPPO Invasive Alien Plants
Mr. Đuzepe Brundu, professor, Univerzitet Sasari, Italija.

Учесници ће бити упознати са EPPO процесом приоризације, анализом ризика (PRA), концептима и дефиницијама биолошких инвазија и др.
Такође ће током курса добити прилику да примене процес приоризације на одабране инвазивне биљне врсте својих земаља, уз коришћење CAPRA софтвера, и да продискутују о разликама између добијених процена.
Програм Семинара и сва остала обавештења можете наћи на wеб страници  Института за заштиту биља и животну средину http://www.izbis.com/aktuelno.html