Обавештење за компаније/силосе заинтересоване за извоз меркантилног кукуруза пореклом из Србије у НР Кину Штампа

У складу са Протоколом о фитосанитарним условима за извоз кукуруза из Републике Србије у Народну Републику Кинум, потписаним између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне Управе Царина Народне Републике Кине („Службени гласник“ РС-Међународни уговори, број 6/2021) (у даљем тексту: Протокол), директор Управе за заштиту биља, доноси: Процедуру за упис заинтересованих компанија/силоса за извоз кукуруза у НР Кину (у даљем тексту: Процедура).

Упис у евиденцију извозника врши се на основу захтева који правно лице подноси Управи за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (у даљем тексту: Министарство), преко надлежног фитосанитарног инспектора, на обрасцу захтева датом у Прилогу 1- образац Захтева за упис у евиденцију извозника.