JАВНA НАБАВКA УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ ОКРУГА Print
There are no translations available.

Управа за заштиту биља је расписала јавну набавку услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова на територији пчињског округа.

Сва документација о предметној јавној набавци је објављена на Порталу јавних набавки на страници https://jnportal.ujn.gov.rs/

Attachments:
FileDescription
Download this file (Javni poziv.pdf)Јавни позив