Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова Штампа

Управа за заштиту биља је расписала јавну набавку услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-495/2020-11.

Тагови: Конкурс