Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова Штампа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА , број 404-02-169/2015-11, 07.05.2015. године

Тагови: Конкурс