Јавна набавка услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја Print
There are no translations available.

ЈНМВ- НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ НАБАВЦИ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ, број 404-02-119/2014-11

08.04.2014. године