Образац захтева ДМП Штампа

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за обављање послова третирања односно означавања дрвеног материјала за паковање

Уз захтев, шаље се:

  • читко попуњен Упитник о техничкој опремљености,
  • копија решења из Агенције за привредне регистре,
  • копија оверене радне књижице или уговора о раду и пријаве и одјаве осигурања, запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања,
  • копија дипломе запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања,
  • потврде о еталонирању, односно о техничкој исправности уређаја за мерење температуре,
  • доказ о уплати Републичке административне таксе на рачун 840-742221843-57, у износу од:
- 310,00 динара за поднети захтев
- 530,00 динара за решење

Код уплате републичке административне таксе, у пољу позив на број се уписује шифра општине. Списак шифара општина можете погледати ОВДЕ.

Attachments:
FileОпис
Download this file (zahtev za ovlascenje.doc)Захтев ДМП 
Download this file (Upitnik_o_tehnickoj_opremljenosti.doc)Упитник ДМП(Word)