Правилник Норме квалитета Штампа

Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала пољопривредног биља ("Службени лист СФРЈ", бр. 45/75 и 26/79)

Attachments:
FileОпис
Download this file (Pravilnik_norme_kvaliteta.pdf)Pravilnik_norme_kvaliteta.pdf