ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕ Штампа

На основу члана 18. став 6, члана 19. став 4. и члана 20. став 7. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)

Attachments:
FileОпис
Download this file (Pravilnik o Uupisu u Registar SIB.pdf)Pravilnik o Uupisu u Registar SIB.pdfНа основу члана 18. став 6, члана 19. став 4. и члана 20. став 7. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)