Српски (ћирилица)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Улогујте сеНасловна Заштита биљних сорти Регистар уговора о лиценци
Претраживање
Тражена реч: Укупно је пронађено 18 резултата.
Таг: Обрасци Редослед

ЗАХТЕВ ЗА УПИС/ПРОМЕНУ/БРИСАЊЕ РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Захтев за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима

Захтев за регистрацију средстава за заштитту биља решења

Захтев за признавање регистрације средстава за заштиту биља

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

16.02.0040 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ДОЗВОЛУ  ЗА ГАЈЕЊЕ КОНОПЉЕ

Тагови: Семе Обрасци

16.02.0029 - ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕТ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Захтев за издавање сагласности за производњу и дораду семена пољопривредног биља сорти које нису уписане у регистар сорти пољопривредног биља

Тагови: Семе Обрасци

 

Фитосанитарни преглед јесте провера документације, идентитета и здравственог стања биља, биљних производа и прописаних објеката, ради утврђивања присуства или одсуства штетних организама, као и свака друга провера усаглашености са фитосанитарним прописима.Пошиљка биља је одређена количина биља, биљних производа и прописаних објеката која се транспортује и коју прати један фитосанитарни сертификат или други јединствени документ или ознака, потребни за спровођење царинских или других поступака. Пошиљка се може састојати из више партија или лотова.

 

Комплетан текст процедуре, као и образац захтева можете наћи у прилогу.

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за обављање послова третирања односно означавања дрвеног материјала за паковање

Уз захтев, шаље се:

читко попуњен Упитник о техничкој опремљености, копија решења из Агенције за привредне регистре, копија оверене радне књижице или уговора о раду и пријаве и одјаве осигурања, запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања, копија дипломе запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања, потврде о еталонирању, односно о техничкој исправности уређаја за мерење температуре, доказ о уплати Републичке административне таксе на рачун 840-742221843-57, у износу од: - 310,00 динара за поднети захтев- 530,00 динара за решење

Код уплате републичке административне таксе, у пољу позив на број се уписује шифра општине. Списак шифара општина можете погледати ОВДЕ.

Образац захтева за упис у ФИТОРЕГИСТАР

Обрасци пријава производње садног материјала

Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља:

Тагови: Семе Обрасци

Образац захтева за упис у Регистар произвођача, прометника и увозника садног материјала воћака, винове лозе и хмеља

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs