Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome About us
Search
Search Keyword: Total 6 results found.
Tag: Events Ordering

Representatives of the Plant Protection Directorate - Group for Plant Variety Protection and Biosafety, Jovan Vujović and Gordana Lončar, at the invitation of the Vice Secretary-General of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), on October 25 and 26, 2017, were participated on the Consultative Committee of UPOV and on the Council of UPOV in Geneva. On this occasion, at the session of the Consultative Committee of UPOV, a presentation on progress in the implementation of UPOV System in Serbia was held, in relation to five years of Serbia's membership in UPOV. In the presentation were presented situation in the area of plant varieties protection (PVP), progress achieved in the implementation of the PVP system, with indications of areas for improving cooperation with UPOV and members of the Union.

The Republic of Serbia ratified the UPOV Convention in 2010, in 2013 became a member of the UPOV, and joined the rank of states that provide the system of protection of plant breeders' rights, which is fully in compliance with international standards and rules, based on the UPOV Convention.

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), as the United Nations organization, is an intergovernmental organization based in Geneva, Switzerland. The mission of UPOV is to provide and promote an effective system of plant variety protection, as the intellectual property, with the aim of encouraging the development of new varieties of plants, for the benefit of society, based on the principles regulated by the UPOV Convention.

Cooperation of the Republic of Serbia with UPOV, in addition to the importance of the effective system for the protection of the plant breeder's rights, is of particular importance due to the accession of the Republic of Serbia to the World Trade Organization and the European Union.

There are no translations available.

У организацији Европске комисије, односно канцеларије за техничку помоћ TAIEX, извршена је студијска посета Ирској. У оквиру студијске посете одржани су састанци са представницима Министарства пољопривреде Ирске и других релевантних институција у Даблину на којима је установљен висок степен хармонизације прописа у области регистрације сорти као и инспекцијског надзора производње и промета.

There are no translations available.

У оквиру Програма мера заштите здравља биља за 2016. годину, руководилац посебног надзора - проф. др Милка Главендекић у сарадњи са Регионалном привредном комором – Крушевац, одржава се обука на тему: „Шимширов пламенац – праћење распорострањења, значај и мере заштите шимшира“ у четвртак 07.07.2016. године у 11 сати у Регионалној привредној комори Крушевац (Балканска 63, IV спрат, бивша управна зграда ГП Јастребац).

С обзиром да се ради о инвазивној врсти и да дистрибуција активним летом представља реалан ризик од ширења, апелујемо на све држаоце биља као и стручна лица у ЈКП, да предузму све мере заштите у циљу очувања биљака шимшира и спречавања ширења шимшировог пламенца у Србији.

Лична одговорност држалаца биља у заштити шимшира је неопходна за заштиту сопствене производње и јавних добара. Повећање свести професионалне и шире јавности је од непроцењивог значаја за очување шимшира у производњи, на јавним површинама, пејзажноархитектонском наслеђу и у приватним вртовима.

There are no translations available.

„Актуелне листе инвазивних биљака Балкана саEPPO тренингом за процес приоризације инвазивних биљака„ 8 - 11. јул 2013 хотел  Престиж, Београд

Семинар се одржава у организацији Института за заштиту биља и животну средину из Београда а у сарадњи са Управом за заштиту биља Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и Европском и Медитеранском Организацијом за заштиту биља (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO).

XIV SYMPOSIUM ON PLANT PROTECTION WITH IX CONGRESS ON WEED SCIENCE

 

The Plant Protection Society of Serbia and The Weed Science Society of Serbia organise XIV SYMPOSIUM ON PLANT PROTECTION WITH IX CONGRESS ON WEED SCIENCEZlatibor, 26 – 30 November 2012

 

ANNUAL MEETING 2012 of the MEDITERRANEAN GROUP OF PESTICIDE RESEARCH AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND HEALTH SAFETY: MOVING TOWARDS A SUSTAINABLE AGRICULTURE

 

The Annual meeting of the Mediterranean Group of Pesticide Research (MGPR) for 2012 and International Conference on Food and Health Safety: Moving Towards a Sustainable Agriculture  will take place on 11th and 12th of October 2012 in the Hotel „Moskva“ in Hall „Balkanska“ in organisation of the Plant Plant Protection Society of Serbia and MGPR.

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs