Српски (ћирилица)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Улогујте се



ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ РАЧУНА О НАПЛАТИ НАКНАДЕ У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ Штампа

У складу са дописом Управе за Трезор – Министарства Финансија Републике Србије, a који се односи на укидање евиденционог рачуна број 840-1562845-88, обавештавамо вас да је отворен нов евиденциони подрачун 840-30980845-83 на који ће се уплаћивати све врсте прихода (накнаде) из фитосанитрне области од 01. јануара 2017. године.

Од 01.01.2017. године накнаде из фитосанитарне области уплаћују се у корист новоформираног рачуна број 840-30980845-83 - ПРИХОДИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за заштиту биља, по моделу 97 са позивима на број:

  • 28148420100420742321- све врсте накнада из фитосaнитарне области (Закон о здрављу биља; Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, Закон о средствима за заштиту биља и Закон о безбедности хране - "Сл.Гласник РС" број 41/2009).

  • 13148420200420742321- накнаде за признавање сорти (Одлука о Утврђивању висине накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља "Сл. Гласник РС", број 88/16 од 28.10.2016. године).

  • 95148420300420742321- накнаде за издавање фитосертификата (Закон о здрављу биља "Сл.гласник РС" 41/09).

  • 80148420400420742321- накнаде за  безбедност  хране (Одлука о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и њихових прерађевина намењених увозу,односно извозу- "Службени лист СРЈ", број 62/97 и 55/98).

  • 65148420500420742321 - накнаде за заштиту права оплемењивача (Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти "Сл. Гласник РС" број 98/13 од 08.11.2013. године) у износу од 15.000,00 динара.

Подрачун је отворен у складу са чланом 9. став 3. Закона о буџетском систему и члана 13. став 5. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за Трезор ("Сл.гласник РС“ бр. 113/13, 8/14 и 24/16).

 

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs