Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome Правни, општи и финансијски послови
Опис послова - Правни, општи и финансијски послови Print
There are no translations available.

Одсек за правне, опште и финансијске послове обавља послове који се односе на:  израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Управе, обезбеђивање финансијско материјалних и других услова за ефикасно и економично функционисање Управе као и законитог и планског трошења буџетских средстава; спровођење поступка по Закону о јавним набавкама; координацију спровођења поступака јавних набавки у Министарству; припрему предлога годишњег Плана набавке за Управе у складу са Финансијским планом; планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; обраду тендерске документације; правне послове у вези са јавним набавкама; спровођење поступка избора најповољнијег понуђача и других поступака у оквиру јавних набавки за потребе Управе; припрему поступка пописа и евиденције имовине Управе; организацију службених путовања у иностранство државних службеника и функционера; праћење и евиденцију коришћења услуга фиксне и мобилне телефоније; обавља и друге послове из ове области.

 

Директива о поступку унутрашњег узбињивања

pdfДиректива о поступку унутрашњег узбуњивања

 

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs