Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова за град Београд Штампа

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ГРАД БЕОГРАД, број 404-02-421/2015-11, 20.10.2015. године

Тагови: Конкурс