Јавна набавка погонског горива за моторна возила Штампа

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавила позив за подношење понуда за јавну набавку погонског горива за моторна возила, број 404-02-69/2014-11.

Тагови: Конкурс