Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

covid19 vakcinisanje

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome Plant nutrition products
Search
Search Keyword: Total 18 results found.
Tag: Forms Ordering
There are no translations available.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС/ПРОМЕНУ/БРИСАЊЕ РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

There are no translations available.

Захтев за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима

There are no translations available.

Захтев за регистрацију средстава за заштитту биља решења

There are no translations available.

Захтев за признавање регистрације средстава за заштиту биља

There are no translations available.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

There are no translations available.

16.02.0040 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ДОЗВОЛУ  ЗА ГАЈЕЊЕ КОНОПЉЕ

Tags: Seed Forms
There are no translations available.

16.02.0029 - ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕТ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

There are no translations available.

Захтев за издавање сагласности за производњу и дораду семена пољопривредног биља сорти које нису уписане у регистар сорти пољопривредног биља

Tags: Seed Forms
There are no translations available.

 

Фитосанитарни преглед јесте провера документације, идентитета и здравственог стања биља, биљних производа и прописаних објеката, ради утврђивања присуства или одсуства штетних организама, као и свака друга провера усаглашености са фитосанитарним прописима.Пошиљка биља је одређена количина биља, биљних производа и прописаних објеката која се транспортује и коју прати један фитосанитарни сертификат или други јединствени документ или ознака, потребни за спровођење царинских или других поступака. Пошиљка се може састојати из више партија или лотова.

 

Комплетан текст процедуре, као и образац захтева можете наћи у прилогу.

There are no translations available.

.

There are no translations available.

.

There are no translations available.

Образац захтева за утврђивање испуњености услова за обављање послова третирања односно означавања дрвеног материјала за паковање

Уз захтев, шаље се:

читко попуњен Упитник о техничкој опремљености, копија решења из Агенције за привредне регистре, копија оверене радне књижице или уговора о раду и пријаве и одјаве осигурања, запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања, копија дипломе запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања, потврде о еталонирању, односно о техничкој исправности уређаја за мерење температуре, доказ о уплати Републичке административне таксе на рачун 840-742221843-57, у износу од: - 310,00 динара за поднети захтев- 530,00 динара за решење

Код уплате републичке административне таксе, у пољу позив на број се уписује шифра општине. Списак шифара општина можете погледати ОВДЕ.

Application form for entering in PHYTOREGISTER

There are no translations available.

Обрасци пријава производње садног материјала

There are no translations available.

Обрасци захтева за Регистре произвођача, прометника, увозника и дорађивача семена пољопривредног биља:

Tags: Seed Forms

Application form for entering in Register on plant propagating material of fruits, grapes and hops

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz eUprava dbs